Osobnosti Osobnosti

Rakús, Stanislav

Stanislav Rakús

prozaik a literárny vedec, vysokoškolský profesor

*20. 1 1940Šúrovce

Narodil sa v rodine krajčíra a vzdelanie získaval v Trnave a v Prešove, kde v rokoch 1957 – 1961 študoval na Vysokej škole pedagogickej odbor slovenčina – ruština. V rokoch 1963 – 1964 pracoval ako učiteľ v Trebišove, v rokoch 1964 – 1969 v Košiciach. V rokoch 1966 – 1968 pôsobil tiež ako externý dramaturg Štátneho bábkového divadla v Košiciach. Od roku1969 pracuje na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. V roku 1973 získal doktorát filozofie, v roku 1981 obhájil hodnosť kandidáta vied (CSc.), v roku 1996 vedeckú hodnosť doktora vied (DrSc.). Žije v Košiciach.

Publikovať začal v 60. rokoch, kedy mu vyšli nielen krátke prózy a novela, ale aj recenzie, články o literatúre a literárnovedné štúdie vo viacerých časopisoch (Slovenské pohľady, Mladá tvorba, Romboid, Matičné čítanie a iné). V literárnovednej oblasti sa venuje najmä problematike modernej slovenskej prózy (Peter Jilemnický, Rudolf Jašík, Milo Urban a i.). V oblasti prózy sa základom jeho diel stáva silný životný zážitok, sprostredkovaný cez rozprávanie, čo mu umožňuje voľnejšie narábať s motívmi. Využíva tiež mnoho nových kompozičných a dejových postupov, čím sa jeho tvorba stáva inovačnou.

 

Ocenenia

Cena Dominika Tatarku za knihu Nenapísaný román (2004).

Cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska za knihu Nenapísaný román (2004).

Cena Anasoft Litera 2010 za knihu Telegram (2009).

 

Próza pre dospelých

1976 – Žobráci, románová novela

1979 – Pieseň o studničnej vode, zbierka poviedok

1993 – Temporálne poznámky, novela

2004 – Nenapísaný román

2008 – Excentrická univerzita, román

2010 – Telegram, za toto dielo dostal cenu Anasoft litera

 

Próza pre deti

1986 – Mačacia krajina

 

Literárna veda

1982 – Próza a skutočnosť

1988 – Epické postoje

1993 – Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou

1995 – Poetika prozaického textu

2003 – Z rozprávaní, úvah a rozhovorov