Kontakt Kontakt

 Šúrovce

 

Adresa

Obecný úrad

Nová 5

919 25 Šúrovce

 

Starosta: Žaneta Gogolová

 

tel:

  • 033 5595 767
  • 033 5595 768

tel./fax.: 033 5595 221

email: surovce@post.sk

web: www.surovce.sk

Poloha Poloha

Obec Šúrovce s počtom 2260 obyvateľov leží na úrodnej Podunajskej nížine medzi Váhom a Dudváhom v blízkosti mesta Sereď, len 12 km od okresného mesta Trnava, v nadmorskej výške 132 m.n.m.. Katastrálne územie obce je o výmere 1 990 ha. Obec Šúrovce vznikla spojením obcí Veľké Šúrovce, Zemianske Šúrovce, Valtov Šúr a Varov Šúr. Podľa staršej literatúry pomenovanie obce pochádza podľa močiarov a šúrov – rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. Okolo viedla v stredoveku obchodná cesta od Baltu, cez Čechy až na Balkán.

História História


Prvé písomne doložené správy o Veľkých Šúrovciach  a Zemianskych Šúrovciach sú z roku 1241 a 1256, o Varov Šúri z roku 1423 a o Valtov Šúri z roku 1426. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie už v neolite, ale známe sú aj nálezy z obdobia rímsko- barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Vlastníkom obcí bol oddávna hlohovecký zámok (panstvo). Od začiatku 16. storočia boli zemepánmi majitelia šintavského hradu, od roku 1816 panstvo v Bernolákove (čeklíšske panstvo). Majetky okolo roku 1635 prevzal starý grófsky rod Esterházyovcov. Historickou zaujímavosťou je bitka uhorských vojsk kráľa Žigmunda 14.4.1430 s husitami nedaľeko dnešného chotára časti Valtov Šúr.

 

Cenným pramenným materiálom k dejinám niekdajších obcí sú známe pečate obcí. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a chovom hospodárskych zvierat. V Šúrovciach a Valtov Šúre bolo rozšírené výšivkárstvo, vo Varov Šúre košíkárstvo.

 

Medzi najzaujímavejšie historické pamiatky obce patrí Kostol sv. Michala, ktorý bol postavený v rokoch 1793 – 1811 na mieste starého, ktorý sa spomína už v roku 1322, no je pravdepodobné, že tu bol už v roku 1291, keď je zmienka o prvej farnosti. Vybudovaný bol v klasicistickom slohu. V Zemianskych Šúrovciach bola v roku 1869 postavená kaplnka Bolestnej Panny Márie. Na mieste staršej zvonice po utopení 14 farníkov, ktorí sa prevážali loďkou cez Váh na púť sv. Urbana, bol postavený v roku 1885 kostolík sv. Jozefa vo Varov Šúri. Po dare rodákov z Ameriky, v roku 1910 bol postavený kostolík Božského Srdca vo Valtov Šúri. Pred farským kostolom, v strede okružnej križovatky, sa nachádza na stĺpe súsošie Najsvätejšej trojice z roku 1781. V blízkosti farského kostola je pomník padlých vo vojne.    

 

Obec má vybudovanú komplexnú občiansku vybavenosť so službami. Medzi najaktívnejšie organizácie patrí Dobrovoľný hasičský zbor, futbalový klub FC Horeses Šúrovce či dychovka Šúrovanka.