Cykloturistika Cykloturistika

Šúrovce - Zavar - Trnava - Kamenný mlyn - Biely Kostol - Ružindol - Budmerice - Štefanová - Častá

trasa č. 5206 zelená

Náročnosť: REKREA

Zjazdnosť: cestné bicykle

Celková dĺžka: 37,5 km

Prevýšenie: 100m

 

Popis trasy:

Trasa vedie po štátnych cestách II. a III. triedy.

 

Východiskom cyklotrasy je križovatka ciest neďaleko obce Šúrovce. Po dokončení južnej vetvy Vážskej cyklomagistrály by mala nadväzovať na túto cyklomagistrálu. Cyklotrasa na začiatku obce Šúrovce križuje železničnú trať a prechádza obcou. Pred kostolom v križovatke sa stáča vľavo. Po rovine pokračuje do obce Zavar. Na konci obce mierne stúpa a prechádza ponad diaľnicu. Vedie stále severným smerom popri družstve a opäť križuje železnicu. Pred Trnavou v pravouhlej zákrute sa stáča na západ. Križuje obchvat Trnavy a prichádza na okraj mesta. Po betónovej panelovej ceste vedie priemyselnou časťou mesta hlbšie do centra. Prechádza okrajom sídliska Družba a stáča sa vľavo. Z kopca sa odkrýva výhľad na historickú časť Trnavy. Napája sa na cyklochodník, ktorý prechádza popri zimnom štadióne. Prechádza svetelnou križovatkou popri futbalovom štadióne stále rovno až k železničnej a autobusovej stanici. Pred železničnou stanicou sa pripája žltá cyklotrasa. Ďalej pokračuje parkom po cyklochodníku. Pred koncom parku sa odpája vpravo a vedie okrajom sídliska Prednádražie po miestnej komunikácii s nekvalitným povrchom. Na konci mesta za zástavbou rodinných domov križuje železničnú trať a vedie súbežne s cestou po cyklochodníku, ktorý nás dovedie do rekreačnej zóny Kamenný mlyn. Popri rybníkoch prechádza obcou Biely Kostol. Na konci tejto obce vedie popri futbalovom ihrisku a na križovatke s hlavnou cestou sa stáča vľavo. Miernym stúpaním popri poľnohospodárskom družstve vchádza do obce Ružindol. Do obce cesta klesá, no na jej konci začína opäť stúpať. Tu sa pripája žltá cyklotrasa. Tu stúpajú obe cyklotrasy spolu do kopca. Na jeho vrchole sa žltá odpája vpravo. Nasleduje viacpočetné stúpanie striedajúce sa s klesaním až do obce Budmerice. Cyklotrasa prechádza obcou a na konci námestia sa odpája z hlavnej cesty a pokračuje rovno. Obec je známa kaštieľom, ktorý obklopuje priestranný park. Kaštieľ je v súčasnosti využívaný ako domov Slovenských spisovateľov. Ďalej cyklotrasa prechádza obcou Štefanová, za ktorou sa dostávame pod hrebeň pohoria Malé Karpaty. Na križovatke sa stáča vľavo a vchádza do obce Častá, kde sa napája na zelenú cyklotrasu.

 

Zdroj: http://www.cyklotrasy-tt.sk/index.php?page=309