Cykloturistika Cykloturistika

Z Trnavy do Sládkovičova a späť

Náročnosť: REKREA

Zjazdnosť: cestné bicykle

Celková dĺžka: 59 km

Prevýšenie: 68/68 m

 

Popis trasy:

Trasa vedie po štátnych cestách II. a III. triedy.

 

Trasa začína v meste Trnava – mestskej pamiatkovej rezervácii. Trnava má prezývku „Slovenský Rím", pretože bola v minulosti  skoro 300 rokov sídlom arcibiskupa.

Na trasu vyrazíme z centra smerom na Senicu. Pri cukrovare však odbočíme doľava a pomedzi Trnavské rybníky prejdeme do miestnej časti Biely Kostol. Tu zabočíme na rázcestí doľava a medzi poľami pohodlnou jazdou vchádzame popod žel. Trať do Cífera. V obci je kaštieľ a kúria. Prekročíme cestu č. 61 a prejdeme do miestnej časti Pác. Za ňou mostom ponad diaľnicu zídeme do Slovenskej Novek Vsi a pokračujeme na Voderady. V tejto obci je kaštieľ, kostol z r. 1674 a Kalvária. Dedinou pokračujeme priamo a cez Pavlice smerujeme do Pustých Úľan (2 kostoly). Za obcou míňame sieť rybníkov a kanálov, prejdeme naprieč cestou č. 62 a vhádzame do Sládkovičova. V meste je kaštieľ z polovice 18. St. a kostol postavený pred r 1620. Mesto je však známe predovšetkým liehovarom a cukrovarom. V Sládkovičove sa otáčame skoro o 180°. Znova prekročíme cestu č. 62 a smerujeme na Abrahám. V obci je kaštieľ z r. 1899  a kostol z t.  1782. Na križovatke odbočíme vpravo a popri Hostiach prídeme do Majcichova, kde je kúria, kaštieľ a kaplnka. Na konci obce na križovatke tvaru Y odboťňčíme vpravo a prejdeme do ťasti Opoj (kostol z r. 1755). Prekročíme št. cestu č. 51 a prechádzame obcami Vlčkovce a Križovany nad Dudváhom (románska rotunda z z 12. St. s pristavaným kostolom). Ďalej pokračujeme do obce Zavar (kaštieľ a kostol). Na križovatke v obci odboťíme vľavo, prejdeme ponad diaľnicu a za žel. Traťou ideme opäť vľavo. Cez miestnu časť Hlboká sa vrátime do Trnavy.

Zdroj: Podrobná cykloturistická mapa Bratislava Podunajsko