Kniha návštev Kniha návštev

Vážený administrátor stránky www.regiondudvah.sk ! Keďže v texte o Románskej rotunde v obci Križovany n/D. chýbajú dôležité fakty, bolo by vhodné jeho doplnenie.Vami uvedený text v časti O regióne-Križovany n/D opisuje jedinečnú historickú stavbu na okolí „Románsku rotundu“ z pohľadu skoršej minulosti. Z dostupných materiálov, zverejnených na webstránke obce Križovany n/D (časť Kronika obce), ako aj v zápisniciach OZ a vlastivednej monografie obce je možné zistiť, že tento skvost našej architektúry nebol naposledy opravený v roku 1969.
Keďže my sme hrdí na túto historickú stavbu, ktorá je na Slovensku jedna z mála zachovaná,verím, že tieto informácie budú na vašej webovej stránke doplnené. Aj týmito informáciami pomáhame spropagovať náš región.
viac nájdete aj tu:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=468342733299590&id=262772407189958
Kerestúrčan, 22.5.2014 Nahlásiť nevhodný obsah