Osobnosti Osobnosti

Bernadič, Anton

Anton Bernadič

dramatik, režisér

*11. 2.1918Križovany nad Dudváhom
30.11.2007Modra

Anton Bernadič sa narodil 11.02.1918 v Križovanoch nad Dudváhom. V období stredoškolských štúdií hrával ako ochotnícky herec pred domácim publikom.

V roku 1951 sa prisťahoval, aj so svojou rodinou do Ochodnice pri Žiline. Väčšinu voľného času po službe na colnici v Žiline sa venoval celých sedem rokov herectvu, režisérstvu i vytvoreniu nových divadelných hier v Ochodnici. Nacvičoval najmä hry od Hollého, Timravy, Tyla, Gogoľa, Palárika a jeho vlastnú tvorbu. Jeho prvá celovečerná hra „Stratený život" mala premiéru v roku 1955. Vrátil sa v nej k pohnutým osudom obyvateľov slovenského pohraničia za predmníchovskej republiky.

V júni 1958 udelilo Ministerstvo školstva a kultúry ČSR Antonovi Bernadičovi Čestné uznanie za hru „Život a omyl" v súťaži ochotníckych autorov.

Medzitým už boli odvysielané jeho rozhlasové prvotiny v Čsl. rozhlase Bratislava „Sardinka v oleji" - niekoľkokrát reprízovaná, a scénka„Záruka".  V oboch dielach sa premietali horúce problémy zo všedného života, na ktoré reaguje aj vo svojich článkoch v Živote, Slovenke, Pravde, v Práci, v Nedeľnej Pravde, Vo Svete socializmu. Článkov bolo uverejnených vyše päťdesiat. V roku 1979 uviedla Čsl. televízia Bratislava v relácii Bakalárina námet Antona Bernadiča príbeh „Cesta do zahraničia" a ďalšie príbehy zo života spoločnosti. V roku 1981 Čsl. televizia v Ostrave odvysielala ďalší jeho príbeh – „Bagdad".

V roku 1980 vyšla v Čechách kniha „Neobyčejná doba", v ktorej bol zaradený jediný príbeh slovenského autora pod názvom „Jasný ciel", v ktorom A. Bernadič zachytil boj kulakov proti zakladaniu materských škôl na Trnavsku.

V roku 1972 napísal drámu v 3 dejstvách „Neviditeľné plamene".

Anton Bernadič pôsobil ako colný inšpektor od roku 1949 do roku 1983 na colnej pobočke - Pošta Žilina.

V roku 1983 sa presťahoval do Modry, kde aj 30.11.2007 zomrel. Je pochovaný v Modre.

Antonovi Bernadičovi vždy išlo o to, aby krátkymi, ale smelými úvahami, podanými divadelnou formou, dostal dedinské kolektívy na vyššiu úroveň, aby prevychoval obecenstvo k väčším požiadavkám, aby zbavil ľudí rôznych predsudkov, povier a ľudskej falošnosti. Jedným slovom, staral sa o zvýšenie kultúrnej úrovne svojho prostredia.

Križovany nad Dudváhom, 12.2.2009, Spracoval: Dr. E. Blažek