Osobnosti Osobnosti

Deák, Arnošt

Arnošt Deák

spisovateľ

*13.01.1922Brestovany

Pochádza z rodiny živnostníka. Ľudovú školu navštevoval v Kráľovej pri Senci a v Slovenskej Ľupči. Maturoval na obchodnej akadémii v Bratislave (1943). Po nedokončených štúdiách Vysokej školy obchodnej v Bratislave (1944-47) bol úradníkom Robotníckej sociálnej poisťovne, od roku 1952 úradníkom v zdravotníctve, v rokoch 1962-1973 vedúcim odborným referentom Slovenskej plánovacej komisie a od roku 1973 podnikovým právnikom v Strojstave. V roku 1974 skončil doktorátom externé štúdium na právnickej fakulte v Bratislave. V rokoch druhej svetovej vojny sa zúčastnil odboja a SNP.
Prvé literárne pokusy z poézie, krátkej prózy a prekladov z nemčiny publikoval na začiatku 40. rokov v rôznych časopisoch (Nový svet. Slovenská pravda a. i.). V tom čase vydáva v edícii Moderné romány (pod menom Ernest Deák) nevydarený pokus o pôvodný western Koniec Kida Gardena (1941). S druhou knihou, románom pre staršiu mládež Úsvit prostred noci, sa prihlásil až v roku 1958. Zobrazil v ňom antifašistický boj mladých komunistov a ľavicovo orientovaných ľudí. V Širších súvislostiach odkrýval aj postoje a činy predstaviteľov rozličných vrstiev spoločnosti v rokoch vojny a krátko po nej. Osobitne presvedčivo - vychádzajúc z vlastných zážitkov - stvárnil zážitky ústrednej postavy románu, väzneného mladého komunistu Eža. Jeho ďalšia knižka pre deti Prázdniny Šoša Chvastoša (1965) je o chlapčenských prázdninových príhodách.