Osobnosti Osobnosti

Badic (Baditz), Otto

Otto Badic

maliar, ilustrátor, právnik

*1849
1936

Študoval na gymnáziu v Trnave, právo na univerzite a maliarstvo na Akadémii výtvarných umení vo Viedni a v Mníchove. Pôsobil v Budapešti a v Mníchove., kde tvoril obrazy zo života slovenských ľudí, najmä z okolia Trnavy a Žitného ostrova. V Budapešti sa venoval žánrovým výjavom a ilustráciám. Jeho práce sú v galériách v Mníchove, vo Viedni a Budapešti.