Osobnosti Osobnosti

Čubai, Matej

PhDr. Čubai (Čubay, Csubay) Matej

kňaz, autor oslavných rečí

*?
1794

V roku 1772 – 1775 študoval teológiu v trnavskom seminári, pôsobil ako kaplán v Seredi a od roku 1777 v Križovanoch nad Dudváhom, kde aj zomrel. Patrí k zakladajúcim členom Slovenského učeného tovarišstva.