Osobnosti Osobnosti

Štefunko, Fraňo

Fraňo Štefunko

sochár

*4. 8. 1903Vlčkovce
6. 4. 1974Martin

Významnou osobnosťou nášho kultúrneho života bol náš rodák, vlastenec, sochár Fraňo Štefunko. Narodil sa 4. augusta 1903, zomrel 6. apríla 1974 v Martine. Rodný kraj zostal jeho celoživotnou láskou. Do rodnej "agátovej dediny" sa vracal do konca života. Jej históriu opísal v knižke, ktorú nazval Vlčkovce - Kronika starého Farkašína - 20 rokov JRD.

Jeho prvé kroky viedli k Jánovi Koniarkovi, kde sa naučil narábať dlátom. Ale odborný vývin mu poskytli pražské štúdiá. Vyznal však, že lásku k všetkému krásnemu zdedil po svojej matke - výšívkárke.

V roku 1932 sa usadzuje v Martine, čo má preňho veľký význam, pretože je v tej dobe skutočným centrom slovenskej kultúry. Žijú tu významní maliari a prichádzajú aj ďalší umelci, spisovatelia, významní pracovníci Matice slovenskej, básnici. Toto prostredie prehlbuje uňho záujem o históriu i národnú kultúru. Zároveň vytvára sochy, fresky, náhrobné pomníky našim národným buditeľom, aby robili česť našej kultúre a dejinám. Spomeniem aspoň P.O. Hviezdoslava v Kubíne, Turčianskych dobrovoľníkov ako aj Zbojnícku fontánu osadenú v centre Martina, bustu J. Škultétyho, Východoslovenské sedliacke povstanie "Hlásateľ pravdy", Nádaši Jégé, Moja matka, socha Tálie vo vestibule trnavského divadla, Kukučín, Sládkovič a mnoho ďalších dejateľov. Jeho ďalšie práce boli inšpirované Slovenským národným povstaním, ako pamätník SNP v Martine - Priekope, Legenda o práci a boji, pomník obetiam nacizmu na Turčeku, pomník ČA v Krupine, pomník SNP v Kremnici.

Siahal aj po medailovej tvorbe, ba dokonca bol priekopníkom v tomto odvetví.

V auguste 1968 sa mu dostalo najvyššieho spoločenského uznania tým, že mu bol udelený titul Národného umelca.

Pochovaný je medzi ostatnými slovenskými dejateľmi na Martinskom cintoríne.