Osobnosti Osobnosti

Hlavička, František

František Hlavička

učiteľ, básnik, filológ, výtvarník

*10. 11. 1924Opoj
31. 7. 2005Trnava

Narodil sa 10.novembra  1924  v  Opoji. Patrí  ku  generácii  básnikov  Miroslava Válka a Vojtecha  Mihálika. Po absolvovaní vysokej školy Univerzity Komenského v Bratislave, kde študoval slovenský  jazyk a  dejepis, prešiel  viacerými  učiteľskými pôsobiskami. Ako učiteľ pôsobil v Beckove, Starej Turej, Majcichove, Križovanoch, Skalici, Senici a  inde. Jeho  poézia  Láska  vznikla v ťažkých  povojnových časoch, v roku 1947. Jeho neľahkú životnú púť lemovala láska k poézii a kráse umenia vôbec, čo sa odrazilo aj v tematike publikovaných diel. Preslávil sa básnickými zbierkami Volanie, Riekanky a Promenáda. Zomrel v roku 2006 v Trnave.