Osobnosti Osobnosti

Nižnánsky, František

MVDr. František Nižnánsky

veterinár - epizootológ

*27. 7.1911Brestovany
21.12.1967Bratislava

Brat spisovateľa Joža Nižnánskeho. Vedecky sa venoval prevencii a tlmeniu nákaz hospodárskych zvierat. Takmer dve desaťročia od založenia stál v čele Štátneho veterinárneho diagnostického ústavu v Bratislave. Študoval na Vysokej škole veterinárnej v Brne, ktorú absolvoval v roku 3936. V rokoch 1937-1939 bol praktickým veterinárom v Nitre, 1939-1942 vojenským veterinárom. V rokoch 1942-1958 bol riaditeľom Štátneho veterinárneho ústavu v Bratislave, 1959-1967 vedeckým pracovníkom rozličných výskumných pracovísk SAV. Od roku 1955 bol členom Slovenskej akadémie vied. Veterinárna fakulta ho navrhla za svojho riadneho profesora.

Vo vedeckovýskumnej práci sa zameral najmä na problematiku prevencie a tlmenia závažných nákaz hospodárskych zvierat prenosných zo zvierat na ľudí, ako je bruzelóza, tuberkulóza, koxielóza, salmonelóza a iné. V tomto smere sa zaslúžil o významné úspechy česko-slovenskej veterinárnej vedy a budovanie laboratórnej veterinárnej diagnostiky na Slovensku. Činný bol aj publicisticky. Bol vedúcim autorom publikácie Nákazy prenosné na ľudí (1965, preložená aj do maďarčiny a Salmonelózy (1967), autor odborných statí a článkov v domácich i zahraničných časopisoch. Uverejnil vyše 200 vedeckých prác z oblasti patológie, epizootológie a mikrobiológie, ktoré mali ohlas nielen doma, ale aj v zahraničí.
Jeho posledným pracoviskom bol Výskumný ústav veterinárneho lekárstva v Brne, s pôsobnosťou v Ivanke pri Dunaji.