Osobnosti Osobnosti

Dusík, Gejza

Gejza Dusík

skladateľ, zakladateľ slovenskej operety a tanga

*1. 4.1907Zavar
6. 5.1988Bratislava

Patrí medzi priekopníkov slovenskej populárnej hudby a spolu s Pavlom Braxatorisom a Františkom Krištofom Veselým patrí medzi spoluzakladateľov slovenskej operety.

Gejza Dusík je spolutvorcom dejín slovenského hudobného umenia, spolu so svojimi generačnými druhmi Alexandrom Moyzesom, Eugenom Suchoňom a Jánom Cikkerom. Hoci pôsobil na poli zábavného žánru, jeho vklad do hudobnej moderny, ako tvorcu slovenskej národnej operety, je veľmi významný.

 

Mladosť prežil v Križovanoch nad Dudváhom. Po maturite v roku 1928 absolvoval štyri semestre Lekárskej fakulty na univerzite v Bratislave. Keďže už počas gymnaziálnych štúdií bol autorom viacerých obľúbených tanečných piesní, medicínu zanechal, a rozhodol sa venovať iba hudbe. Odišiel študovať na Nové viedenské konzervatórium (Neues Wiener Conservatorium) kompozíciu u profesora Eugena Zádora, strávil tam roky 1932 – 1936. Už v roku 1935, teda ešte pred absolvovaním konzervatória, mala v Slovenskom národnom divadle v Bratislave premiéru jeho prvá opereta Tisíc metrov lásky. Napísal ju na námet dobovej veselohry Emanuela Brožíka, na textoch spolupracoval dr. Juraj Haluzický.

V roku 1939 začal pracovať v Slovenskom autorskom zväze, ktorý sa neskôr premenoval na Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA). Medzi rokmi 1942 až 1948 založil a aj viedol vlastné hudobné vydavteľsvo. V roku 1945 delegácia SAS - Slovenský autorský svaz (od roku 1968 [1] SOZA -Slovenský ochranný zväz autorský) v zoskupení Ján Cikker, Gejza Dusík, Ilja Jozef Marko a Pavol Čády podpísali s OSA (Ochranný svaz autorský) - s českým svazem - spolupráci medzi obidvoma autorskými zväzmi. [2] V roku 1949 sa stal riaditeľom zväzu a ako riaditeľ zväzu pracoval do roku 1974.

Gejza Dusík je autorom asi 250 tanečných piesní, hudobných komédií a operiet. Celkovo napísal 13 operiet, z nich do roku 1945 bola najpopulárnejšia Modrá ruža na libreto dr. Pavla Braxatorisa. Socialistické umenie operetu dlho odmietalo ako buržoázny prežitok. Bol to však práve Gejza Dusík a jeho dlhoročný verný libretista Pavol Braxatoris, ktorí na javisku Novej scény oživili tradíciu v roku 1954 operetou Zlatá rybka.

 

Dusík vstúpil do slovenského hudobno-zábavného divadla v čase, keď na javisku SND vládla predovšetkým viedenská a česká opereta, výpravná, často obsadzovaná i opernými umelcami. V národne sa častejšie volalo po dielach, prebúdzajúcej spoločnosti sa čoraz ktoré čerpali námetovo i hudobne zo slovenského života. Gejza Dusík sa najmä po stránke formovej nechal inšpirovať viedenskou operetou, pričom jeho bohatá hudobná invencia priniesla novú melodicko-rytmickú sviežosť. Považujeme ho tiež za jedného z tvorcov slovenského tanga.

Mnohé jeho melódie znárodneli, zľudoveli a stali sa šperkami v pokladnici našej umelej hudby.

Hudobný skladateľ zomrel v roku 1988 v Bratislave a pochovaný je na martinskom cintoríne. 


1949 – 1974 riaditeľ Slovenského autorského zväzu 
1942 – 1948 založil a viedol vlastné hudobné vydavateľstvo 

 

Ocenenia:

1964 Cena Mikuláša Schnidera Trnavského, za operetu Karneval na Rio Grande 
1964 ocenenie zaslúžilý umelec 
1988 ocenenie národný umelec

31. augusta 2007 bol in memoriam ocenený Radom Ľudovíta Štúra I. triedy za hudobnú tvorbu
 

Tvorba
 

OPERETA: 
1965 Dvorná lóža 
1963 Karneval na Rio Grande 
1956 Hrnčiarsky bál 
1954 Zlatá rybka 
1944 Tajomný prsteň 
1943 Osudný valčík 
1941 Turecký tabak 
1940 Pod cudzou vlajkou 
1939 Modrá ruža 
1938 Keď rozkvitne máj 
1935 Tisíc metrov lásky

 

SYMFONICKÝ ORCHESTER: 
1977 Októbrová predohra 
1973 Prvomájová predohra 
1971 Harmónia 
1971 Nedeľa na dedine 
1965 Podvečerná idyla 
1956 Obrázky z Trenčianskych Teplíc 
1953 Rapsódia 
1951 Z melódie do melódie 
1951 Našim rekreantom 
1949 Koncertný valčík 
1949 Idylické obrázky 
1947 Fantázia z operety Tajomný prsteň 
1937 Na vlnách Dunaja 
1936 Spomienka na Piešťany 
1936 Ružová nálada, intermezzo 
1934 Myra

 

KOMORNÝ ORCHESTER: 
1977 Slovenská rapsódia 
1977 Reminiscencie 
1975 Slávnostná suita

 

SKLADBY Z POPULÁRNYCH PIESNÍ: 
Už pláva loď moja 
Svätojánske mušky 
Je to iba zvyk 
Keď harmonika tíško znie 
Ružičky červené 
Široká cestička 
Láska okolo blúdi 
Keď rytmus volá 
Až v chotári nevädze rozkvitnú 
Nech je šťastný celý svet 
Hviezdy nad Jadranom 
Svetlo a tieň 
Večer pri Dunaji 
Najkrajšia spomienka 
Kytica ruží 
Len bez ženy 
Nebozkané pery 
Dedinka v údolí 
Tak smutno mi je bez Teba 
Rodný môj kraj 
Čo sa mi môže stať 
Tak nekonečne krásna 
Pieseň o rodnej zemi 
Modrá ruža 
Dve oči neverné 
Poprosme hviezdy 
Vám jedine Vám 
Marína 
Podaj mi rúčku