Osobnosti Osobnosti

Ondreiška, Ján

Ján Ondreiška

športovec, pästiar

*24. 3.1919Brestovany
15. 9.2002Banská Bystrica

Narodil sa v Brestovanoch a už od mladosti športoval, venoval sa najmä pästiarstvu. Odchovanec RTJ a AC Jánošík Trnava. V predvojnových rokoch jeden z najlepších slovenských pästiarov. Počas Slovenského národného povstania pracoval v Považskej Bystrici v ilegálnej skupine L. Lečku. Prvých bojov sa zúčastnil s trnavskou posádkou. Vyše štyri desiatky rokov (43 rokov) bol pästiarskym rozhodcom. Nositeľ  titulu Zaslúžilý rozhodca a ďalších česko-slovenských a sovietskych vyznamenaní, Nositeľ verejného uznania za Zásluhy o rozvoj česko-slovenskej telovýchovy.