Osobnosti Osobnosti

Palárik, Ján

Ján Palárik

dramatik, publicista, politik, kňaz, národný dejateľ

*27. 4.1822Raková na Kysuciach
7.12.1870Majcichov

Narodil v chudobnej učiteľskej rodine 27. apríla 1822 v Rakovej na Kysuciach. Počiatočné klasické i hudobné vzdelanie dostal od rodičov. V klasickom vzdelávaní pokračoval v Žiline, Kecskeméte, teológiu študoval v Ostrihome, Bratislave a Trnave. Po vysvätení pôsobil v Starom Tekove, kde dochádzal aj na filiálky Hronské Kľačany a Veľké Kozmálovce, vo Vindšachte (teraz Štiavnické Bane) a Banskej Štiavnici. V rokoch 1852 - 1862 pôsobil na nemeckej fare v Pešti a od roku 1862 až do svojej smrti pôsobil v Majcichove, kde spravoval aj filiálky Hoste a Abrahám. Spolupracoval pri zakladaní Matice slovenskej, v roku 1868 sa zúčastnil na založení novej politickej strany - Novej školy slovenskej. Taktiež sa venoval organizovaniu národného školstva a osvety.

Spočiatku bol činný najmä v periodikách; vydával časopis Cyrill a Method, neskôr redigoval Katolícke noviny pre dom a cirkev. Jeho literárne dielo sa skladá najmä z divadelných hier, no taktiež z mnohých publicistických diel a niekoľkých učebníc (náboženstva, čítaniek, gramatík pre slovenské školy). Vo svojich dielach vyjadruje najmä dve myšlienky: ozajstné vlastenectvo a snaha o rozmach slovenského jazyka, kultúry, no najmä o uvedomenie si a dôležitosť postavenia slovenského národa. Jeho diela tiež verne opisujú dobovú atmosféru, čím sú dôležitým prínosom pre pochopenie doby, v ktorej žil.

 V Majcichove pôsobil od roku 1862, keď na príhovor grófky Esterházyovej-Bezobrazovovej nastúpil na uvoľnenú faru. Napísal tu niekoľko slovenských kníh a učebníc pre slovenské školy. Okrem toho tu napísal svoju štvrtú divadelnú hru nazvanú Dimitrij Samozvanec.

Do Majcichova už prišiel chorý na žalúdočné vredy a choroba ho prekonala 7. decembra 1870. Pri príležitostí stého výročia jeho smrti sa konali veľké oslavy a bola zriadená pamätná izba Jána Palárika ako stála expozícia.