Osobnosti Osobnosti

Štibrányi, Ján

doc. Ing. arch. Ján Štibrányi, CSc.

architekt

*11. 2.1953Križovany nad Dudváhom
1. 3.1996Budmerice

Významný slovenský architekt doc. Ing. arch. Ján Štibrányi, CSc. sa narodil 11. februára 1953 v Križovanoch. Od detstva prejavoval záujem o krajinu okolo rodnej obce a fascinovali ho dejiny architektúry. Bol výborným študentom a napr. aj víťazom v celoštátnej súťaži študentskej vedeckej tvorivosti. Celý svoj neskorší profesionálny život spojil s Katedrou teórie a dejín architektúry na Fakulte architektúry bývalej SVŠT, neskôr STU v Bratislave...

 

... V rokoch 1992 až 1994 bolo dokonca prodekanom pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné aktivity na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Už počas štúdia sa zameriaval najmä na stredovek a dizertačnou kandidátskou prácou o stredovekom meštianskom dome Slovenska sa táto orientácia stala jeho definitívnou špecializáciou. Do sveta gotiky a najmä jej duchovna sa zahĺbil plný záujmu, pokory i obdivu, aby ho plasticky sprístupňoval mladým študentom. V rámci úloh katedry neskôr záujem rozšíril aj o výskum dopravných stavieb na Slovensku, o výskum železničných staníc, projekty rekonštrukcie a obnovy pamiatok v Liptovskom Mikuláši, Podolínci či Kremnici. Podľa ním vypracovaných podkladov boli vykonané úpravy, položená dlažba z pálenej tehloviny a vyhotovené zakrytie sedília v interiéri križovianskej románskej rotundy. Rotunda bola následne slávnostne vysvätená a sprístupnená znova verejnosti pri príležitosti osláv 700 rokov prvej písomnej zmienky o obci v septembri 1996. Tragicky zahynul pri autohavárii 1. marca 1996 pri Budmericiach. Dňa 14. 9. 1996 mu bolo udelené Čestné občianstvo obce Križovany nad Dudváhom in memoriam.