Osobnosti Osobnosti

Vojtech, Ján

Ján Vojtech

kňaz

*4. 7.1913Brestovany
4. 6.1958Kráľová pri Senci

Narodil sa v Brestovanoch. Kňazský sľub zložil 5. februára 1937 v Bratislave. Pôsobil na farnostiach v Krakovanoch, Cíferi, Malých Levároch, Horných Zeleniciach a Kráľovej pri Senci, kde 4. júla 1958 zomrel. Pochovaný je vo svojej rodnej obci Brestovany. Okrem aktívnej kňazskej práci bol veľmi aktívnym organizátorom kultúrno - spoločenského života, najmä však hudobného. Ešte počas štúdií na teologickej fakulte viedol huslové kvinteto a vo svojich pôsobiskách, najmä v Krakovanoch a v Malých Levároch nacvičoval operety a podobne.