Osobnosti Osobnosti

Jedlička (Jedlitska), Tomáš

Tomáš Jedlička (Jedlitska)

náboženský spisovateľ, bernolákovec

*16.12.1761Jacovce, okr. Topoľčany
15. 3.1814Kerestúr, dnes Križovany nad Dudváhom

Filozofiu a teológiu študoval v Trnave, v r. 1784-1786 v Generálnom seminári v Bratislave. Za kňaza ho vysvätili v roku 1786, potom bol kaplánom v Malých Opatovciach, od roku 1788 v Rybníku (Garanszőles) v bývalej Tekovskej župe, od roku 1792 v Seredi. Dňa 31.1.1795 sa stal farárom v Kerestúre. Zomrel vo funkcii arcidiakona. Bol riadnym členom bernolákovského Slovenského učeného tovarišstva, zapísaným v hlavnom stánku v Trnave. Podporoval vydávanie slovenskej tlače. V záznamoch Tovarišstva sa uvádza ako spisovateľ. Je autorom katechizmu.