Osobnosti Osobnosti

Bohunický, Jozef

Jozef Bohunický

katolícky kňaz

*7. 9.1956Opoj

Po absolvovaní strednej školy v roku 1975, pokračoval v štúdiu na Teologickej Cyrilo Metodskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení vysokej školy v roku 1980, sa jeho prvým pôsobiskom stala Skalica, kde pôsobil ako kaplán dva roky. V rokoch 1982 a 1983 bol na krátky čas kaplánom v Nových Zámkoch a v rokoch 1983 a 1984 kňazom v bratislavskom Dóme sv. Martina. Tu na krátky čas pôsobil aj ako dočasný správca fary Martinského dómu. Od 1.10.1984 sa jeho dlhotrvajúcim pôsobiskom stal Sv. Jur. Od roku 2005 je dekanom v Piešťanoch. Aj keď odlúčený od svojej rodnej obce, zostal Jozef Bohunický verným rodákom. Úprimný vzťah k svojmu rodisku vyjadril vo vyznaní, v ktorom sa prihovára všetkým ľuďom nezabúdajúcim a zároveň hlásiacim sa k miestu, kde sa narodil.