Osobnosti Osobnosti

Hrušovský, Jozef

Jozef Hrušovský

karikaturista

*28. 7.1932Horné Lovčice

Absolvent Baťovej školy práce v Baťovanoch - Partizánskom (1947-1951) a potom maturoval na Vyššej priemyselnej škole chemickej v Gottvaldove - Zlíne (1951 -1953). Pracovať začal vo VÚ syntetického kaučuku v Gottvaldove a po návrate na Slovensko vo VÚ chemickej technológie v Bratislave, odkiaľ  odišiel v roku 1992 do dôchodku. Bol prvoligovým hádzanárskym brankárom, najskôr Gottwaldova a potom Slovana Bratislava. V šesťdesiatych rokoch navštevoval v Ústrednej knižnici SAV svojho rodáka J. Pastierika, ktorý mu požičiaval odbornú literatúru z problematiky kreslenia a karikatúry, aby sa mohol vzdelávať v tejto problematike. V Bratislave sa postupne vypracoval na významného slovenského karikaturistu, najmä v športovej oblasti. Nielen v domácej a zahraničnej športovej tlači, ale aj rôznych časopisoch a knihách, neopakovateľne - verne s najcharakteristickejšími črtami osobností stvárnil popredných športovcov, ale aj významné osobnosti. Jeho vášňou je príroda, preto bolo priam predurčené, že sa už dlhé roky venuje poľovníctvu a svojho času bol v Brestovanoch aj dlhoročným predsedom poľovného združenia.