Osobnosti Osobnosti

Nižnánsky, Jozef R.

Jozef R. Nižnánsky

jazykovedec, historik, publicista

*3. 7.1925Brestovany
14. 2.1996Bratislava

Rodák z Brestovian študoval na Gymnáziu v Trnave, kde sa v polovici 40. rokov sformovala silná generačná skupina mladých literátov, ktorí neskôr významne ovplyvnili najmä modernú slovenskú poéziu i umelecký preklad {V. Mihálik, V. TurČány, M. Válek a ďalší). J. Nižnanský s viacerými z nich pokračoval v rokoch 1945-1950 v štúdiu slovenský jazyk a história na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Počas štúdií publikoval svoje prvé literárne orientované práce, najmä v dvojtýždenníku Plameň, ktorý pre Študujúcu mládež vydával v rokoch 1943-1948 Spolok sv. Vojtecha v Trnave. V rokoch 1953-1968 bol pracovníkom Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry v Bratislave, 1968-1990 pracoval v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave. Venoval sa výskumu slovenských nárečí (slovná zásoba). Venoval sa aj prekladateľstvu a popri redaktorskej a editorskej práci aj svojim národopisným záujmom. Začal výskumom v rodnej obci. Publikoval práce o starom včelárení v Brestovanoch. V Slovenskom národopise mu vyšli štúdie Brestovanské žatvy a mlatby v minulosti (1958), Príprava a osev úhorového a poúhorového poľa v Brestovanoch (1960), Samostatné hospodárske staviská v dolnoblavskej oblasti (1962), Príspevky k chovu koni na juhozápadnom Slovensku (1966) a iné. V 9. ročníku Jazykovedných štúdii publikoval príspevok Vinohradnícka terminológia v západoslovenskej obci Brestovany. V rokoch 1969-1975 pripravil viaceré terminologické dotazníky - Vinohradníctvo, Včelárstvo, Ľudové jedlá. Kuchynský inventár, Nápoje a ich konzumovanie. Príprava jedál a ich konzumovanie. Komplexne dokázal zúročiť svoje znalosti ľudových reálií a všetky dovtedajšie poznatky zo svojich národopisne zameraných výskumov Brestovian i celého trnavského regiónu.