Osobnosti Osobnosti

Šturdík, Jozef

Jozef Šturdík

maliar, kresliar, ilustrátor, národný umelec

*13. 3.1920Križovany nad Dudváhom

Maliar, kresliar, ilustrátor, národný umelec. V rokoch 1939-1942 študoval na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (u J. Mudrocha), 1944 na viedenskej Akadémii výtvarných umení. V r. 1946 bol na štipendijnom študijnom pobyte v École des Beaux arts (u Nabonna) v Paríži. V rokoch 1945-1948 pracoval ako pedagóg na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave, potom slobodný umelec. Spočiatku sa venoval tvorbe figurálnych štúdií a zátiší. Od konca 40. rokov dominoval u neho impresívny, poetizujúci prejav v krajinomaľbách, kresbách a ilustráciách. Čoskoro sa prepracoval k vlastnému štýlu, v ktorom inklinoval k osobitému lyrizmu. Pehĺbil ho v krajinárskych a figurálnych kompozíciách a zátišiach. Rozvíjal kresbu uhľom, pastelom a v kombinovaných technikách. Hudobné, literárne a teoretické záujmy ho priviedli najprv k spolupráci na viacerých literárno-umeleckých zborníkoch, potom k spolupráci so slovenskými spisovateľmi ako ich ilustrátor. Ilustroval diela P. O. Hviezdoslava, I. Krasku, P. Horova, V. Reisela, J. Kráľa, A. Plávku, V. Mihálika, ako aj diela českých a svetových básnikov (K. H. Mácha, S. Ščipačov a i.). V týchto ilustráciách prejavil mimoriadny cit pre symbiózu ilustrácie s literárnym dielom. Svoju ilustračnú invenciu potvrdil súborom 18 listov uhľokresieb k Máchovmu Máju z roku 1962. K osobitému impresívnemu realizmu sa dopracoval v 70. rokoch v cykle obrazov Verše na palete. Jozef Šturdík je autorom básnickej zbierky Polokružie (1971). Od r. 1972 člen predsedníctva, od r. 1977 podpredseda Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Zúčastnil sa na kolektívnych zväzových výstavách v Maďarsku, Poľsku, Juhoslávii, Rakúsku, ZSSR, Bulharsku a Mongolsku. V roku 1973 bol menovaný zaslúžilým a r. 1980 národným umelcom.