Osobnosti Osobnosti

Zamoyská, Ľudmila

Ľudmila Zamoyská

grófka, majiteľka kaštiela, klaviristka, skladateľka

*1829
1889

Čulý kultúrny život býval v prvej polovici minulého storočia v miestnom kaštieli. Šľachtické rodiny z okolia hrávali tam divadlá a usporadúvali koncerty. Medzi nimi vynikala najmä Ľudmila Zamoyska-Gizická (1829-1889), ktorá bola výbornou klaviristkou. Dostala sa do viedenských kultúrnych kruhov, dopĺňala si svoje hudobné vzdelanie, stávala sa styčným bodom medzi grófskymi rodinami na južnom Slovensku a Viedne. Napísala viac ako 2O skladieb, ktoré sa uvádzali vo Viedni a v šľachtických rezidenciách v okolí Trnavy. Po mnohých uznaniach vo viedenskej hudobnej spoločnosti sa vždy z Viedne vracia do rodných Brestovian a prináša si klavír na ktorom hrávala s Lisztom.

Kultúrnu súčasť panstva tvoril katolícky kostol Sv. J. Krstiteľa z roku 1778. Hudobno vzdelanej rodine musela zodpovedať aj úroveň hudby, preto tu občas pôsobilo niekoľko znamenitých organistov a uplatnenie organa v tomto kostole presahovalo rámec vtedajších zvyklostí. V parku kaštieľa je aj busta F. Chopina, ktorá má symbolizovať úctu rodiny k skladateľovi a ich zásluhy pri propagovaní poľskej kultúry.
Na jeseň v roku 1865 sa vydala za poľského grófa Michala Gizického. Jeho príchodom do brestovianskej rodiny posilňuje poľský kultúrny charakter tejto rezidencie.
Zomrela 15.9.1889 v Badene a je pochovaná v rodinnej hrobke na cintoríne v Malých Brestovanoch.