Osobnosti Osobnosti

Hollósyová , Mária

Mária Hollósyová

vyšívačka

*1. 2.1858Opoj
15. 4.1945Cífer

Darovala farnosti zlatom vyšívaný ornát s erbom Szászyovcov. Mária Hollósyová  sa narodila 1. februára 1858 v Opoji. Jej výšivky z dielne výšivkárskeho spolku Izabella si objednával uhorský a španielsky kráľovský dvor, no tiež ich nosila aj belgická šľachta a používali sa na  korunovačných slávnostiach a cirkevných obradoch. Za svoju prácu získala na výstave v Trnave zlatú medailu, v Komárne striebornú medailu, za ornát pre ostrihomskú baziliku dostala prémiu, za rúcho na výstave v Paríži dostala striebornú medailu a Spolok na tej istej výstave získal najvyššie ocenenie Grand Prix. Mária Hollósyová sa vo svojej dobe zaradila medzi najvýznamnejšie európske vyšívačky.  Zomrela v Cíferi 15. apríla 1945, kde je aj na cintoríne pochovaná.