Osobnosti Osobnosti

Piknová, Mária

Mária Piknová

žena v domácnosti

*3. 8.1911Brestovany
11. 9.1997Brestovany

Narodila sa a celý život strávila vo svojej rodnej obci Brestovany. Upozornila na seba nielen ako dobrá gazdinka, ktorá vedela dopestovať dobrú zeleninu, s ktorou okrem Trnavy chodila predávať aj na bratislavské trhovisko. Nitriansky biskup - kardinál Ján Chryzostom Korec správcovi farnosti M. Červenému napísal: „ Poznal som ju od roku 1950, keď boli likvidované rehole. Navštívila nás v tom čase v Nitre, keď sme sa dostali do civilu, takmer bezradní. Priniesla nám pomoc. Celé desaťročia sa potom starala o mnohých kňazov a seminaristov. Venovala na to všetky svoje príjmy. Mňa navštevovala i po mojom návrate z väzenia, prichádzala do Petržalky a nikdy neprišla naprázdno. Viem, že pani Mária Piknová pritom tvrdo pracovala a výsledky svojej práce venovala na dobro cirkvi. Aj ona mohla mať  svoje slabosti, ako každý z nás. Ale bola to žena verná, obetavá, húževnatá, plná viery a lásky k nám všetkým."