Osobnosti Osobnosti

Hrušovský, Stanislav

Stanislav Hrušovský

kňaz, organizátor náboženského života

*18. 7.1946Brestovany

Narodil sa a deťstvo prežil v Brestovanoch. Maturoval na Strednej priemyslenej škole strojníckej v Trnave. S vysokoškolskými Štúdiami začal v Prahe, čoskoro sa však vrátil na Slovensko - na Vysokú školu poľnohospodársku do Nitry, kde študoval štyri roky do roku 1970 na Mechanizačnej fakulte VŠP. Napriek výborným študujným výsledkom ho zo školy „vyhodili" pretože nemienil študovať v marxisticko-leninskom duchu. Nepomohli mu ani početné odvolania na rôzne inštitúcie. V roku 1972 sa však ocitol vo Švajčiarsku, kde nielen pracoval, ale aj veľa čítal, najmä náboženskú literatúru, čo ho priviedlo k myšlienke stať  sa kňazom. Záverečnými skúškami v júni 1981 dokončil vo švajčiarskom Chure štúdium teológie. Na základe písomnej práce na i tému: „Očakávanie skorého príchodu Ježiša Krista a na základe synoptických evanjelií a my", mu Vysoká škola bohoslovecká v Chure udelila licentiát Magister teológie.Spolupracoval so Slovenskou katolíckou misiou v Zurichu. kde sa stal iniciátorom a spoluzakladateľom mládežníckeho časopisu Vlna M (Vlna mladosti).Vždy bol veľkým lokálpatriotom, miloval a miluje svoje rodisko - Slovensko a Brestovany. Kontakt s domovinou mu sprostredkúvali príbuzní, najmä zasielaním slovenských novín, Do rodných Brestovian sa vrátil až po dvadsiatich rokoch (1972). V súčasnosti pôsobí ako kňaz vo švajčiarskom biskupstve Chur. Podľa slov jeho brata Jozefa, ktorý žije v Breslovanoch, v lete 2006 Stanislav Hrušovský oslávi 25. výročie svojej kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti chce uložiť pamätnú ďakovnú tabuľku pri LurdsKej jaskyni Panny Márie pri brestovianskom kostole s textom: Matke ďakujem - za dobrých rodičov, za vydarený útek v roku 1972 všetkým, ktorí mi pri ňom pomohli, najmä však bratovi Jozefovi, za kňazské povolanie 1981, za šťastlivý návrat 1982 a za vyplnený život. „Brat sa mi zdôveril," povedal nám Jozef Hrušovský," že v penzijnom veku napíše knihu spomienok o celom svojom živote, nielen na Slovensku, ale aj v cudzine."