Región Dudváh Región Dudváh

Trakovice Bučany Brestovany Dolné Lovčice Zavar Križovany nad Dudváhom Vlčkovce Opoj Majcichov Šúrovce Sereď Galanta Trnava Hlohovec
 
 

 

Predstavenie mikroregiónu Predstavenie mikroregiónu

 

Predstavenie mikroregiónu

Združenie obcí Dudváh, spoločný kanalizačný zberač, vzniklo v roku 1995.

Pôvodným cieľom združenia bolo spojiť sily a združiť finančné prostriedky potrebné pre prípravné, projektové a realizačné práce na uskutočnenie investičného zámeru výstavbu kanalizačného zberača.

Združenie združuje obce Trakovice, Bučany, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Šúrovce, Križovany nad Dudváhom, Vlčkovce, Opoj a Majcichov. Tieto obce sa nachádzajú na trase dnes už vybudovaného kanalizačného zberača.

Po uskutočnení tohto prvotného cieľa obce postupovali podobne pri príprave a realizácii prívodu pitnej vody do tejto časti trnavska.

Úspešná spolupráca obcí združenia tohto mikroregiónu v povodí potoka Dudváh sa následne pretransformovala do spoločného úsilia vypracovať obciam stratégiu rozvoja cestovného ruchu, prezentáciu a propagáciu kultúrnych pamiatok, významných osobností, ľudových zvykov a tradícií.

Výsledkom spoločného úsilia bolo v roku 2010 schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu a podpora projektu Dudvážsky okruh návštevníckych atraktivít prímestského cestovného ruchu. Projekt by mal byť ukončený v mesiaci jún 2014.

Vďaka združeniu prebieha medzi obcami intenzívna spolupráca a vzájomná podpora pri riešení aktivít vyplývajúcich zo spoločných projektov, ale aj pri riešení ostatných aktivít v jednotlivých obciach.

 

Ing. Svetlana Masaryková, starostka obce Križovany nad Dudváhom